• cz
  • de
  • en

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje

Výroba jednoúčelových strojů a zařízení je velmi specifická a vyžaduje úzkou spolupráci se zákazníkem. Při návrhu designu a koncepce stroje vycházíme z detailních požadavků a kritérií zadavatele. Výsledkem této fáze je 3D model s kompletním uspořádáním jednotlivých stanic rozmístěných dle výrobního cyklu produktu.

Jednoúčelové a speciální stroje osazujeme pouze komponenty renomovaných dodavatelů, u kterých je garantována kvalita a spolehlivost. Vysoké nároky klademe rovněž na vstupní materiál, ke kterému vždy vyžadujeme materiálový list a prohlášení o shodě. V případě požadavku zákazníka na sledování kvalitativních parametrů finálních produktů s následnou automatickou selekcí OK a NOK tyto parametry snímáme a vyhodnocujeme kamerovými systémy a scannery. Výstupem je detailní statistika výroby, ze které zákazník online sleduje požadované ukazatele s následným vyhodnocením kvality výroby.

Stroje vyrábíme dle aktuálních a platných bezpečnostních norem.

Variomat

Montážní poloautomat je určen pro kompletaci speciálních jehel dle požadavku zadavatele – společnosti safemed medical devices, s.r.o.

Implantační karusel

Jednoúčelový stroj je určen pro automatickou kompletaci implantačních jehel. Automat se skládá ze vzájemně propojených sestav stanic provádějících dílčí na sebe navazující operace.

Transfer Device

Montážní stroj je koncipován jako poloautomat a je určen k finální kompletaci dílů, u kterých je nutno dodržet požadovanou sílu spoje.

Separátor mandrénů

Jednoúčelové automatické zařízení je určeno pro separování tzv. mandrenů – plných jehel s velmi malým průměrem.

Upínací zařízení

Jednoúčelový poloautomatický stroj je určen pro upínání jehel do přípravku pro následné broušení.

Implantační karusel II

Jednoúčelový automat pro kompletaci implantačních jehel.

Ohýbací poloautomat s kamerovým systémem

Poloautomatický stroj na ohýbání a kontrolu jehel.

biopsy punch automat

plně automatické pracoviště pro ostření biopsy punch nástrojů
Kontaktujte nás
Provozovna
Toužimská 767 199 00 Praha 18 - Letňany
Tel: +420 226 203 650
E-mail: safetec@safetec.cz
Sídlo/Fakturace
Trabantská 292/33 190 15 Praha 9 - Satalice
Tel: +420 226 203 650
E-mail: safetec@safetec.cz