Konstrukční řešení

Nabízíme jedinečná konstrukční řešení, která průběžně konzultujeme se zákazníkem, abychom co nejpřesněji splnili jeho požadavky. Využíváme jak stávající osvědčené technologie, tak implementujeme inovativní řešení pro dosažení vysoké efektivity a kvality v co možná nejjednodušším provedení.

Projekty standardně zpracováváme v programu AutoDesk Inventor. Výstupní data nabízíme ve formátech 3D pdf, step, iges a v nativních formátech programu Auto Desk Inventor.

Na základě zákazníkem schválené koncepce řešení obratem začínáme zpracovávat kompletní konstrukční řešení. U všech funkčních celků je automaticky prováděna kolizní počítačová simulace, konstrukční práce realizujeme až do nejmenších detailů. Ergonomii uspořádání a osazení komponentů plánujeme od počátku tak, aby i následný servis a údržba stroje byla co možná nejjednodušší a seřizovač případně mechanik na straně zákazníka nemusel trávit zbytečný čas demontáží sekundárních dílů.

Naši konstruktéři do modelu rovněž implementují všechny koncové a kontrolní prvky, dorazy, tlumiče, snímače tak, aby výsledkem jejich práce byl konečný model s detailním kusovníkem a kompletním seznamem vstupů a výstupů pro naše programátory.

Striktně dodržujeme politiku ochrany sdílených informací (se zákazníky standardně podepisujeme NDA) a rovněž tak našeho firemního know-how. Z tohoto důvodu veškeré návrhy zapojení, tvorbu elektro projektů a následné osazení veškerých komponentů provádíme vlastními zaměstnanci. Disponujeme interním elektro – konstrukčním oddělením ( elektro projekty jsou realizovány v programu ePlan) a elektro mechaniky, kteří dle příslušné dokumentace zajistí osazení všech komponentů nejen na stroji, ale i v rozvaděči. Revizní technik na závěr vše proměří a vystaví revizní zprávu.

Ukázky našich realizací

Zaujaly vás naše služby? Máte dotaz?

Napište nám a my vám rádi odpovíme.