Realizace

Automatický stroj na kompletaci kanyl

Vysoce přesný automat se skládá ze vzájemně propojených sestav stanic provádějících dílčí, na sebe navazující operace. Jednotlivé komponenty finálních produktů jsou do stroje dopravovány automaticky za pomoci vibračních dopravníků nebo rotujících revolverů.

Držáky jehel jsou obsluhou 2x denně z pytlů nasypány do systému vibračních dopravníků a následně automaticky nasazeny do upínek na karuselu. Jelikož bylo nutno držáky vkládat do upínek orientované, museli jsme zaimplementovat kontrolní stanici, která držáky sortuje a dovolí „pustit“ pouze správně orientované.

Další orientace nás čekala se samotnými jehlami, kde byla rovněž požadována orientace špičky jehly vůči držáku při nasazení. Tedy bylo nutno s jehlou před nasazením rotovat pro nalezení správného úhlu ostří. Toto je prováděno na principu přímého nasvícení a průběžného snímání odrazu / odlesku, který je okamžitě vyhodnocován. Maximální vzájemná odchylka jehly a držáku po nasazení je 5°.

Následuje operace lepení jehly k držáku a vytvrzení UV. Lepení je prováděno pomocí jednotek Loctite ve dvou dávkách a vytvrzení je rovněž postupné pomocí UV LED. Vzhledem k požadavku přesné dávky lepidla je množství dávky snímáno a vyhodnocováno pomocí kamerových systémů. Rovněž po zalepení je prováděna kamerová kontrola, zda-li není překročena tolerance vzájemného pootočení. Při tom je navíc provedena kontrola kvality špičky jehly, zda-li není naražena.

Následně jsou prováděny další automatické operace jako je zasunutí mandrény do jehly nebo nasazení ochranné krytky. A toto vše nám trvá 3,2 sekundy!

Samozřejmostí je kontinuální sběr dat a zasílání do SQL databáze na zákazníkův server, kde má k dispozici okamžitý přehled aktuální výrobní šarže nebo dávky, případně možnost sledovat dlouhodobou výrobní statistiku

Zaujaly vás naše služby? Máte dotaz?

Napište nám a my vám rádi odpovíme.

©2020 Safetec.cz