Realizace

Dvojnásobný kompletační polo automat

Aktuálně jsme dokončili a zákazníkovi předali semi-automat na výrobu jehel pro sektor zdravotnictví. Jedná se o dvojnásobný poloautomat, kde obsluha zakládá ručně do držáků na lůžkách jehly s ostřím na obou koncích.

Držáky jsou do lůžek nasazovány automaticky pomocí manipulátorů. Vkládají se orientované s automatickou distribucí na pravou a levou část zakládacího lůžka. Držák je průchozí a jehlu je nutno přesně vůči držáku před svařením zapozicovat. K tomu slouží spodní dorazy s jemným nastavením umístěné pod všemi lůžky. Po nasazení jehel dojde k pootočení karuselu na další pozici kde dochází k automatickému svaření jehly induktorem.

Jelikož je stroj umístěn u zákazníka ve výrobních prostorech s čistotou třídy 8, musel být poloautomat od počátku pro toto prostředí konstruován. Například místo, kde dochází ke svaření je odsáváno a odsátý vzduch je přes filtraci odváděn mimo čisté prostory. Rovněž veškeré komponenty stroje, které přichází do styku s produkty jsou zhotoveny z nerezové oceli, případně z POM materiálu.

Ke všem komponentům je automaticky dokládán certifikát zdravotní nezávadnosti. Po zavaření je provedena tahová zkouška pevnosti spoje s okamžitým vyhodnocením. Jelikož se jedná o velmi sensitivní produkt, veškeré operace jsou monitorovány kamerami s vysokým rozlišením.

Kompletní výrobní statistika je standardně odesílána do SQL databáze na zákazníkův server a slouží k následnému vyhodnocení.

Zaujaly vás naše služby? Máte dotaz?

Napište nám a my vám rádi odpovíme.